Trauma en psychische problemen

Kenmerken van trauma

Velen onder ons lopen rond met onverwerkte trauma’s. Of het nu over een recente gebeurtenis gaat over over iets dat lang geleden, misschien wel in de kindertijd, of recenter is gebeurd en wat dan ook de oorzaak mag zijn (een natuurramp, een ongeval, een ernstige ziekte, een medische ingreep, het verlies van een dierbare, fysiek, verbaal of seksueel misbruik,…), het kan een diepgaande impact op uw leven hebben.

Het zou kunnen dat je je constant onrustig of onveilig voelt. Sommigen zijn zeer gevoelig voor geluiden, beelden, geuren of fysieke sensaties. Vaak tast het ook het brein aan en krijgen we concentratieproblemen, moeilijkheden met helder denken, onthouden of logisch redeneren. Ook de slaap wordt vaak verstoord, hetzij door insomnia, door vaak wakker worden ’s nachts of door dromen en nachtmerries. Ongewenste, levendige herinneringen aan traumatische gebeurtenissen kunnen zich steeds opnieuw in de geest afspelen.

Velen voelen zich verdoofd en losgekoppeld van het leven en andere mensen en ervaren vaak veel ups en downs in hun emoties of helemaal geen emoties, omdat ze zo gewend zijn om hun gevoelens te onderdrukken.

Al deze symptomen kunnen het leven zwaar verstoren, waardoor het moeilijk wordt om een sociaal leven of een job te onderhouden. Velen van ons worden teruggetrokken en vermijden vaak openbare plaatsen, contacten met anderen en sommigen zoeken naar een manier om hun pijn te verminderen en komen in een cyclus van verslaving terecht, of het nu alcohol, drugs, gamen, sociale media, bingewatchen, excessief eten of andere verslavingen betreft.

 

Wat doet trauma met het lichaam?

Naast mentaal-emotionele klachten onstaan er heel vaak ook fysieke problemen die we niet altijd linken met het trauma. Toch zien we in de praktijk veel patiënten die problemen hebben die verband houden met het jarenlang onderdrukken van gebeurtenissen uit het verleden.

Het lichaam plaatst onverwerkt trauma in een soort van ‘wachtkamer’, in eerste instantie op plaatsen veilig weg van de vitale organen, waar de aandoening wordt opgeslagen om later te kunnen oplossen. Voorbeelden hiervan zijn spieren, gewrichten, of bloedvaten (‘spataders’ zijn hier soms een gevolg van). Deze veroorzaken op hun beurt stagnatie in ons systeem, waardoor de doorstroom van energie, bloed en lichaamsvloeistoffen niet meer optimaal is en er daardoor ook andere klachten ontstaan.

Als het trauma niet wordt aangepakt, worden de stagnaties groter, tot het onhoudbaar wordt om het nog vast te houden waardoor het uiteindelijk wordt losgelaten uit de wachtkamer en zich een weg baant naar de vitale organen, met ernstige aandoeningen tot gevolg.

Wat kan men doen aan onverwerkt trauma?

De eerste stap is het besef dat je rondloopt met onverwerkte emoties. Als je dit aan het lezen bent, is de kans groot dat je de eerste stap al gezet hebt!

Uiteraard is psychotherapie een goede keuze, omdat het inzichten kan geven en tools kan aanreiken om te leren omgaan met bepaalde situaties.

Vanuit ons aanbod kunnen we ook een zeer goede ondersteuning bieden om het proces van loslaten en overwinnen door te maken. Acupunctuur kan lichaam een geest helpen om stagnatie op te lossen die er mogelijk voor zorgt dat therapie niet de nodige resultaten oplevert, omdat er lichamelijke blokkades zijn. Want velen willen wel beter worden maar kunnen het niet omdat de energie niet op de juiste manier stroomt.

Omdat acupunctuur lichaam, geest en ziel als één naadloos geheel behandelt, kan het tegelijkertijd de fysieke, mentale en emotionele effecten van trauma helpen aanpakken. Door het evenwicht in het zenuwstelsel te herstellen, kan acupunctuur de activering van je sympathische zenuwstelsel (de fight or flight-modus) helpen afzwakken en je helpen weer te ontspannen in de parasympathische activering (de ‘rest and digest’-modus).

Door delen van het lichaam te behandelen die door trauma zijn getroffen, kan acupunctuur helpen de emotionele pijn los te laten die in de weefsels wordt vastgehouden, waardoor je de gevoelens en herinneringen kunt verwerken, loslaten en verder kunt gaan. Zo kunnen in je lichaam betere omstandigheden worden gecreëerd die je de mogelijkheid geven om terug te keren naar een passende relatie met angst, woede en verdriet, in plaats van het gevoel te hebben dat ze je leven beheersen.

Als je samenwerkt met een psychotherapeut om je trauma aan te pakken, kan acupunctuur dat proces ondersteunen en de voortgang in de therapie versnellen. Het is een zeer sterke combinatie!

Acupunctuurbehandeling kan nuttig zijn, ongeacht of je medicijnen gebruikt tegen pijn, depressie of angst. Indien gewenst is er ook van ons uit overleg met de behandelende arts mogelijk. Wijzig nooit je medicatieschema zonder je arts hierover te raadplegen.

Scroll naar boven